Vi har 4 plasser for barn fra 0-3 år.

Åpningstider mandag - fredag: 7.30 - 16.30

Pris: Vi følger kommunens makspris + kr. 50,- i kostpenger

Det gis søskenmoderasjon etter Lørenskog kommunes regler, og det kan søkes om redusert foreldrebetaling i tråd med Forskrift om foreldrebetaling.

Det er ansatt barnehagelærere i kommunen som gir pedagogisk veiledning i barnehagen.